Forhåndsregistrering/kjøpenummer

Eventuelle kjøpere må forhåndsregistrere seg og få tildelt kjøpenummer. For å unngå forsinkelser under auksjonen, er det lurt å registrere seg og få tildelt kjøpenummer i god tid, selv om du ikke planlegger å kjøpe noe. Kjøpenummeret brukes ved budgivning og skal vises frem ved tilslag.

 

Betingelser

  • Gjenstandene selges i den stand de befinner seg i ved oppropet og beror fra tilslag for kjøpers regning og risiko. Eventuelle skader, feil eller mangler må ikke regnes oppført i katalogen. Kjøper er selv ansvarlig for å besikte varene under visning, evnt. reklamasjon tas ikke til følge. Forhåndsbud under kr. 300,- aksepteres ikke.
  • Budgivning og forhåndsbudgivning er bindende og kan ikke trekkes med unntak av særskilte forhold.
  • I henhold til forskriftene om bruktmoms, blir det et tillegg til tilslagssummen på 20% på de fleste gjenstandene.
  • Bruktmoms er inklusiv i de 20%, og er ikke fradragsberettiget som inngående avgift.
  • Kjøpere som ønsker det, kan betale full moms. Regnestykket blir da tilslag +10% + 25%. Enkelte katalog-nummer faller utenfor de nye reglene om bruktmoms og skal derved selges som før, dvs. Tilslag +10% + 25%. Disse tilslagene er merket med * i katalogen.
  • Bildende kunst og kunstgjenstander, slik som mynter, frimerker og bøker, kommer det 15% salær i tillegg til salgssummen.
  • For bruktmoms tilslag over kr. 50.000,- beregnes 15% salær + evnt. 5% avgift til BKH.

Forhåndsbud på nett

Du vil få en tilbakemelding om at vi har mottatt ditt bud. Har du ikke fått bekreftelse innen 24 timer må byder ta kontakt med butikken på telefon 51608030. Sjekk gjerne søppelpost/spam før du kontakter oss da den kan legge seg der. Siste frist for forhåndsbud er 1 time før auksjonsstart. Bud mottat etter dette vil ikke bli tatt hensyn til selv om du mottar en automatisk bekreftelse på epost.

 

Forsendelse

Kunden må i utgangspunktet selv avtale sending med speditør/transportfirma for større vareartikler som møbler, hele spisestuer og lignende volum. Antik & Auksjon AS er behjelpelige med pakking og sending av små artikler. Antik & Auksjon AS tar ikke på seg ansvaret for skader ved sending av gjenstander.

 

Avhenting

Kjøper er ansvarlig for å besørge for at varene er avhentet etter auksjonen er ferdig. Mandag og tirsdag etter auksjon er tilrettelagt for avhenting og auksjonshuset er bemannet mellom 10:00 og 17:00. Utover mandagen skal kjøper avtale henting på forhånd via e-post eller telefon. Er ikke objektet hentet innen 30 dager etter auksjonsavslutning, anses avtalen hevet og selger står fritt til å selge objektet på nytt eller disponere over det på annen måte. Kjøper har i disse tilfeller ingen rett til å kreve tilbakebetaling av budsummen eller omkostninger.

 

Avgiftsgrupper

Avgiftsgruppene som fremkommer nederst på faktura representerer følgende prosentsatser:

 

Gruppe 1:     20%
De fleste gjennstandene selges under denne gruppen, bruktmoms.

Gruppe 2:     10% + 25% totalt 37,5%
Denne gruppen er merket med * i katalogen.

Gruppe 3:     10% + 25% + 5%
Denne gruppen er merket med * i katalogen.

Gruppe 4:     20% + 5%
Bruktmoms malerier

Gruppe 5:     15%
Frimerker, mynter og bøker

Gruppe 6:     15% + 5%
Kunst som overstiger kr. 50.000,- i tilslag

Gruppe 7:     15%
Bruktmoms tilslag over kr. 50.000,-

 

 

Forkortelser

 

-kt = karat gull
-ct = carat diamanter
-mah. = mahogni
-def. = defekt
-dia. = diamant
-hvg. = hvitt gull
-hv/g = hvitt og gult gull
-gg. = gult gull