Personvernregler for www.antik.no

Hos Antik & Auksjon AS er vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Vi jobber hardt for å følge det regelverk om personvern som til en hver tid er gjeldende.

Samtidig er deler av regelverket åpen for tolkninger og «beste måter» å følge re-gelverket er ikke tydelige nok enda pr august 2018. Endringer på denne siden kan mao komme.

NÅR SAMLER VI INN INFORMASJON OM DEG?

Det meste vi har av data om deg er data du selv gir oss når du bruker nettstedet vårt, f.eks når du kjøper produkter fra oss, kontakter oss om auksjoner, produkter og tjenester per e-post, te-lefon eller fax eller når du gir bud ved bruk av budskjemaet.

HVILKEN TYPE INFORMASJON SAMLES?

Personopplysningene vi samler inn er data du selv oppgir når du kontakter oss om auksjoner, produkter og tjenester eller gir bud ved bruk av budskjemaet. Det kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, telefon. Oppgir du annen infor-masjon til oss når du kommuniserer med oss, kan også disse bli lagret.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN DIN?

Vi bruker informasjonen for å ha et forretningsmessig forhold til deg som kunde:

  • Er du eksisterende kunde, så bruker vi informasjonen for å gi deg support eller tilby deg andre relevante produkter og tjenester
  • Er du en mulig kunde, bruker vi informasjon for å kommunisere med deg videre om våre produkter og tjenester
  • Gjelder forespørselen noe annet, bruker vi informasjonen for å besvare din forespørsel

OPPBEVARING AV INFORMASJON

Vi er juridisk pålagt å lagre visse typer opplysninger for å oppfylle våre lovbestemte for-pliktelser (f.eks i forhold til regnskap). Vi vil holde dine personlige opplysninger i våre sys-temer så lenge det er nødvendig for den aktuelle aktiviteten, eller så lenge det er angitt i en relevant kontrakt du har med oss.

HVEM HAR TILGANG TIL INFORMASJONEN DIN?

Det er ansatte i Antik & Auksjon AS som har tilgang til informasjonen. Vi verken selger eller leier informasjonen din til tredjepart.

HVORDAN DU KAN FÅ TILGANG TIL OG OPPDATERE INFORMASJONEN DIN

Nøyaktigheten av dine opplysninger er viktig for oss. Ønsker du utfyllende informasjon om eventuelle data vi har lagret om deg, vennligst send oss en e-post på butikken@antik.no. Eventuelt send oss post til vår fysiske adresse. Alternativt kan du ringe oss. Du har rett til å be om en kopi av informasjonen Antik & Auksjon AS har lagret om deg.

SIKKERHETSREGLER FOR Å BESKYTTE INFORMASJONEN DIN

Når du gir oss personlig informasjon, tar vi tiltak for å sikre at den behandles sikkert. Vårt nettsted er beskyttet med SSL. Når vi mottar informasjonen din, gjør vi vårt ytterste for å sikre informasjonen i våre systemer.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG DATABEHANDLER

Antik & Auksjon AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forb-indelse med bruk av våre nettsider. At Antik & Auksjon AS er behandlingsansvarlig innebærer at det er Antik & Auksjon AS som har ansvar og plikter etter personopplysnings-loven.

Et selskap som behandler data på vegne av Antik & Auksjon AS, kalles en databehandler. Vi jobber i disse dager med å få på plass databehandleravtaler. Disse vil regulere hvordan data-behandler kan behandle data som databehandler har tilgang på. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på Antik & Auksjon AS sine vegne og kun til tydelig definerte formål.

TREDJEPARTSVERKTØY

Antik & Auksjon AS bruker følgende tredjepartsverktøy på vårt nettsted:

  •  Itools – publiseringssystemet som driver nettstedet
  • Google Analytics – nettstedsmåling, her har vi slått på anonymiseringsfunksjon

I noen tilfeller må vi sende din informasjon til våre tredjepartsverktøy, men kun for å fullføre oppgaver og tilby tjenester til deg på våre vegne – og vi sender kun den informasjonen som er nødvendig.

BRUK AV «COOKIES»

På samme måte som mange andre nettsteder, bruker også Antik & Auksjon AS sitt nettsted cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på enheten din av nettsteder du besøker. De samler data om dine surfevaner, men identifiserer deg ikke som et individ. Dette hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og vise relevant markedsføring. Dersom du ikke vil aksep-tere vår bruk av cookies, kan du fjerne cookiene som blir lagret på din PC, via nettleseren din. Dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. Vi har laget en egen side med ytterligere informasjon om cookiesDenne siden inneholder også en oppdatert liste over de cookies som brukes på www.antik.no, samt hvordan du kan slette cookies.

16 ÅR ELLER YNGRE

Vi er ekstra opptatt av å beskytte personvernet til barn i alderen 16 eller yngre. Hvis du er 16 år eller yngre, vennligst ta kontakt med foreldre / foresatte på forhånd før du gir oss personlig informasjon.

Som opplyst innledningsvis, så kan vi endre disse reglene fra tid til annen. Gjeldende lover og personvern praksis forandres over tid. Hold deg derfor regelmessig oppdatert på våre person-vernregler for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer som har blitt gjort.

Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du disse reglene.

Eventuelle spørsmål kan sendes til butikken@antik.no eller send oss post til vår fysiske adresse. Alternativt kan du ringe oss.

Sist oppdatert: August 2018.